Відбувся 2-й черговий З’їзд Політичної Партії «ПАТРІОТ»

1 рік ago Інформ центр 0

Сьогодні у  м. Києві відбувся  2-й черговий З’їзд Політичної Партії «ПАТРІОТ».

На  З’їзді  голова партії Микола Голомша дав оцінку  суспільно-політичній ситуації в Україні та звернув увагу на  особливості  діяльності партії у найближчій перспетиві.

У своєму  виступі він наголосив:

Шановні колеги!

У своїй діяльності ми як політична сила, не дивлячись на перепони об’єктивного та суб’єктивного характеру, послідовно представляємо себе громадянському суспільству як майданний креатив та виклик старій номенклатурній системі державотворення. Ми єдині, хто започаткував і впевнено веде розмову із нашим суспільством і світовою спільнотою в парадигмі Майданної України. Весь час ми з вами послідовно та наполегливо відстоюваємо Майданні цінності, право громад і кожного громадянина на перспективу самодостатності і успіху, вільний і щасливий розвиток. Однак реалії нашого життя нам, на жаль, не додають наснаги, а заставляють постійно шукати виходу з кризових безпекових, економічних і суспільно-політичних ситуацій, до яких нас призводить чинна влада.

Сьогодні ми мусимо констатувати — наші надії і сподівання на швидкий прогресивний суспільно-економічний рух до зростання добробуту населення і країни загалом, не справдились. Персони можновладців, які на Майдані клялись бути патріотами України і свято виконувати свої функціонально-ціннісні обов’язки на державній службі, забули про свої обіцянки і вчергове зайнялись питаннями особистого збагачення та потурання старим управлінським стилістикам під виглядом креативної імітації державотворення.

Сучасний стан державно-суспільного розвитку вказує на подальший розрив між середовищами життя громад і старими практиками управлінського диктату у владних інституціях. Так, нинішня влада під тиском партнерів із цивілізованого світу хвалиться намірами про зміни, але самі володарі владних кабінетів так і не включилися в процес трансформацій і модернізації умов розвитку сучасної України.

Це ще раз доводить правильність взятого нами курсу на реальне функціонально-регламентне оновлення інститутів влади і необхідність формувати нові підходи до вирішення гострих соціально-економічних проблем.

Україна – країна з величезним потенціалом, проте корупція, хабарництво, примітивне мислення, злодійство, відсутність совісті та елементарних духовних цінностей у наших чиновників і держслужбовців не дозволяють побудувати заможну, квітучу, незалежну державу.

Саме тому, Політична Партія «Патріот» вбачає єдиним шляхом подальшого розвитку країни – радикальні зміни заради людини, заради кожного громадянина. Зміни на усіх рівнях і в усіх сферах суспільного життя.

В першу чергу – це демонополізація. Ми маємо оцінити все національне надбання. Повна інвентаризація усіх державних підприємств дозволить кожному громадянину відчути турботу держави щодо наших спільних багатств. Доходи від використання національних багатств, які зараз стікаються у приватні кишені, мають іти на підвищення соціальних стандартів, інноваційні програми підтримки молодих сімей, розвиток освіти та науки. Тобто вкладатися у майбутнє держави.

Маємо довести собі і громадам України, що комплексний процес демонополізації в Україні має стати провідним процесом перетворення олігархів у великий бізнес, який повинен стати основним донором соціальних інвестицій на поліпшення якості життя та розвиток людського капіталу.

Ми можемо перемогти на майбутніх чергових виборах народних депутатів з великим відривом, так як продемонструємо українському народу свою перевагу в баченні нового устрою суспільства, можливостей покращення якості життя і нові стандарти державного управління. Переможемо, тому що запропонуємо Народу нові неординарні шляхи розвитку держави та швидкого відродження економіки. Фахівцями та експертами, прихильниками партії  підготовлено проект Програми «За 7 років – процвітаюча Україна». Виконано розрахунки по роках на інтервал у 7 років. Ми зробили те, що не зробить ніякий Кабінет Міністрів і ніяка Академія Наук. Це не гасла, а робочі програми, насичені найпередовішими технологіями, конструкціями, препаратами, тощо. Ми повинні і будемо не тільки пропонувати, але й демонструвати Народу програму творення. У цій програмі чітко викладено, як житиме Народ, за рахунок чого, коли це здійсниться, як буде влаштована Держава, її система відносин і її система управління. Кожен громадянин повинен чітко усвідомити, що він стає головною цінністю держави, що держава служить для нього і забезпечує можливості для самовдосконалення  та самореалізації кожної особистості.

Тому, крім технологічних, економічних програм нами на базі аналізу закономірностей розвитку суспільних систем розроблені такі пропозиції:

– Нова державна система управління з переходом на чисто президентську систему управління з ліквідацією посади Прем’єр-міністра, зі з’єднанням Адміністрації Президента та Кабінету Міністрів в один орган управління, який очолює Президент країни. З юридичних і моральних позицій обґрунтовується ліквідація обмеження терміну перебування жодній особі на посту Президента. Але чітко прописаний механізм зняття Президента народом у разі невиконання представленої народу Програми розвитку України і порушення ним або членами його команди етичних норм поведінки. Обгрунтовуються нова структура міністерств і комітетів та їх принципово нові завдання і функції виходячи з нових підходів до управління економікою;

– Принципово нова податкова система побудована на ресурсному підході, стимулююча всіх менше брати від природи, менше їй гадити, менше споживати трудових ресурсів, що змушує всіх прагнути до самовдосконалення:

– Нова інвестиційна та кредитно-грошова політика і банківська система.

Ми розпочали розробку і готові втілювати програми розвитку громад, міст, районів, областей і України в цілому.

Втілення цих програм повинні бути не  епізодичною роботою, а постійно діючою системою із розширенням можливостей економіки адаптуватися до непередбачуваних змін ринкових умов у майбутньому.

Патріоти ставлять глобальну мету:

 • перетворення України в найкоротші терміни в одну з процвітаючих країн Світу;
 • демонстрація Світовій спільноті якісно нової держави, в якій зняті всі перепони на шляху розвитку людини та реалізації її знань і самовдосконалення, і це є найголовнішим завданням влади.
 • в Україні потрібно створити всі умови для безперервного прогресу в науці, культурі, у ставленні до природи і в підйомі духовності народу. Життя в злагоді з природою і по Законам Творця повинна стати основним правилом у життєдіяльності кожного громадянина і всієї державної системи;
 • завоювання Україною гідного місця на геополітичній світовій арені як партнерів мирної цивілізації.

У своїй програмі ми спираємося на нові проривні технології та їх носіїв.

Сьогодні значимість знань в десятки разів перевищує значимість матеріального багатства, створеного життям усіх попередніх поколінь. Ми вже сьогодні володіємо готовими знаннями, які дозволяють змінити економіку, підняти на новий якісний рівень життя, перетворити країну протягом семи років в одну з найбільш процвітаючих країн світу.

У нашому суспільстві є величезна безліч громадян-носіїв знань. Це сотні тисяч:

 • розробників нових унікальних технологічних процесів, конструкцій, матеріалів, методів, здатних принципово змінити вигляд цілих сфер життєдіяльності суспільства;
 • керівників підприємств, наділених талантом і енергією втілення в життя названих вище знань;
 • вчителів і викладачів, які володіють талантом розпізнати в учнях та студентах їх потенціали та дати поштовх для їх розкриття та розвитку.
 • людей з високим ступенем духовності та патріотизму (ветерани АТО і ООС, військової служби, співробітники силових структур), покликаних захищати свою Вітчизну, честь і гідність кожного громадянина;
 • представників духовенства, працівників культури, спорту, системи охорони здоров’я, без яких неможливе створення благодатного живильного середовища для створення духовно багатої і фізично здорової нації;
 • людей інших галузей знань і сфер життєдіяльності суспільства, незгодних з існуючим способом життя, устроєм держави, зі свавіллям, з беззаконням і готових проявити свою волю в боротьбі за краще життя.

 

Наша партія об’єднує тисячі носіїв знань, володіє розробками, що мають світову значимість. Вони можуть бути використані в якості очільників стратегічних напрямків розвитку для вирішення соціальних, економічних та екологічних проблем розвитку України.

Нами виконані необхідні розрахунки. Ми готуємося продемонструвати новітні технології на діючих підприємствах, представити Державні програми щодо вирішення найголовніших проблем у житті нашого народу.

Наведу деякі приклади таких програм:

 1. Забезпечення виробників і населення України теплом та електричною енергією.

Нескінченний енергетичний ресурс представляють золи і шлаки ТЕЦ, відходи гранітних, вапняних, крейдяних кар’єрів, місцеві глини, а також зола після вилучення нафтопродуктів з бурого вугілля, горючих сланців, шламів вуглезбагачувальних фабрик. Мінеральна енергетична сировинна база, необмежена як за своїми обсягами, так і за місцем розташування, дозволяє вирішити всі теплоенергетичні проблеми в будь-якому куточку України на рівні вищих світових стандартів без використання нафти, природного газу, кам’яного вугілля та ядерного палива зі зниженням собівартості кВтгод і Гкал в 2-3 рази при повній ліквідації викидів в атмосферу будь-яких екологічно небезпечних газів.

Сьогодні при відомих нових альтернативних способах отримання теплової та електричної енергії, які ми пропонуємо, використання природного газу для цих цілей чи побутових потреб – злочин. Перехід на автономні енергосистеми з виробництвом теплової та електричної енергії за місцем їх споживання дозволяє відмовитися від центральних теплотрас.

 1. Забезпечення потреб у бензині і солярці.

Відпрацьовано технології виробництва палива з органічної частини бурого вугілля, горючих сланців, шламів углемойкі, мулу міських очисних споруд, річкових мулових і сапропелей, твердих побутових відходів, відходів технічної гуми і графітового виробництва, важких нафтових залишків (мазут, гудрон), газогідратів, бітумінозних пісковиків, грунту з нафтовими розливами. Ця сировинна база представлена ​​десятками мільярдів тонн, що є на поверхні по всій території України. Собівартість тонни бензину і солярки до 300 дол. США. Впровадження цих технологій – це робочі місця, це надходження коштів до бюджету, це зниження тарифів на транспортні перевезення.

 1. Будівництво нових і модернізація діючих станцій водопідготовки на базі нових технологій та обладнання для забезпечення містян абсолютно чистою питною водою, яка багаторазово перевершує за своєю якістю всі західні стандарти, що відповідає вимогам організму людини, а не придуманими з причини безсилля, медичним або іншим нормативам.
 2. 4. Забезпечення населення екологічно чистою і дешевою сільгосппродукцією власного виробництва.

Фахівцями розроблені та апробовані нові технології вирощування будь-яких сільськогосподарських культур з підвищенням врожаїв на 50-100% без використання отрутохімікатів і хімічних добрив. Це забезпечує зниження собівартості в 2 рази і отримання абсолютно екологічно чистої продукції. Розроблені та апробовані технології виробництва із зеленої маси рослин білків, парфумерних, косметичних і медичних препаратів, харчових природних барвників, соків, напоїв. Все це може проводиться в обласних центрах із сировини, що поставляється з навколишніх населених пунктів.

 1. За один рік можливо ліквідувати в Україні туберкульоз, який став загрозою державній безпеці. 

В Україні розроблені засоби лікування туберкульозу, які в 10 разів ефективніше тих засобів, які застосовуються сьогодні. Кращі протитуберкульозні препарати західного виробництва дозволяють за перший місяць вилікувати не більше 10,5% хворих, а наші українські за такий же час – 89,9% хворих. Причому подальше багатомісячне лікування західними дорогими препаратами дозволяє вилікувати не більше 25-30% із стійкими формами, а українські препарати практично 100%, але це ще й десятикратна економія коштів. Все це ми можемо продемонструвати протягом 2-х місяців, показати по телебаченню і до виборів затвердити і приступити до реалізації цієї державної програми! Це імідж Влади нового Президента, тому програма в силу її державної ваги, повинна затверджуватися Указом Президента і ним же контролюватися через його представника в Раді Національної Безпеки України. Таких медичних програм з різних захворювань ми можемо задіяти до виборів декілька. Але для цього потрібен контроль з боку суспільства за діяльністю влади.

 1. 6. Ми можемо ліквідувати міграцію населення України в інші країни Світу і повернути на Батьківщину більше 7-ми мільйонів громадян, які поневіряються на чужині, виконують роботу, нижче їх гідності. Повернути їм гордість за свою Батьківщину і свій Народ, який не обслуговує інші, духовно більш низькі народи, а веде їх до іншого, більш світлого життя. Повернути їм радість постійного спілкування з батьками, дружинами та чоловіками, дітьми та друзями. Створити для цього більше 7-ми мільйонів нових робочих місць із середньомісячною заробітною платою не менше 2000 $.

Нами також розроблена програма підвищення рівня життя населення України практично в 2 рази за рахунок використання трудових, сировинних і фінансових ресурсів різних країн п’яти континентів.

Але для реалізації цих казкових можливостей потрібна принципово нова влада в центрі і на місцях. Необхідно здійснити ряд неординарних дій, які повернуть народу віру і забезпечать перемогу нових сил.

Лише повністю змінивши систему ми зможемо реалізувати величезний потенціал нашої держави, який, ми впевнені, дозволить нам через 5-10 років легко увійти в десятку найкращих економічно, духовно, соціально та культурно розвинутих країн світу. Стати одним із лідерів екологічного землеробства та виготовлення еко-продуктів. Лідером IT галузі.

Особливості політичних процесів сьогодення вимірюються боротьбою двох алгоритмів: завоювати владу і втриматися у ній за будь-яку ціну — з одного боку, а з другого — чи зможуть здорові політичні сили зробити політичний процес суто українським, тобто таким, за який стояв Майдан, вимагаючи гідності, партнерства, системної відповідальності.

Ми, партія «Патріот», вже маємо досвід стратегічного осмислення політичних процесів в країні, напрацювання питань перспективного розвитку держави, територій і громад. Відтак ми маємо бажання творити нові умови і регламентно-процедурні стилі нової управлінської епохи, яка має характеризуватися розширенням можливостей для суспільства і кожного громадянина в горизонтах прямої відповідальності.

Отже, сьогодні буде винесено на розгляд з’їзду пропозицію щодо прийняття нової редакції програми Партії (яка була розроблена, обговорена на місцях і затверджена у якості проекту Президією політради Партії).

Виходячи з того, що ми конкретизуємо наші завдання і виходимо на новий масштаб їх реалізації у найближчому часі та на перспективу, ми маємо враховувати ті політичні процеси, які відбуваются в країні зараз.

Хочу наголосити на тому, що серйозною рушійною силою в нинішньому політичному житті стали непарламентські партії та рухи. На противагу тим партіям, які вважають, що вони вже заслужили постійне місце в парламенті, ці політичні сили мають всі підстави прийти до влади та розпочати роботу на користь України. Насамперед, це стосується молодих політичних партій, до яких відноситься і «Патріот».

Однак тут виникають певні питання поступального руху до влади через демократичні механізми, які визначають сутність  парламентаризму. Одним з таких є питання щодо об’єднання партій, які сповідують єдині ціннісні підходи і для яких головним є не бажання посісти посади чи зайняти так звані «хлібні» місця, а бажання зробити все, щоб рідна країна була успішною і щасливою.

Задля боротьби з реальними викликами і загрозами, які постали перед Української Нацією — гібридною агресією путінської Росії, активізацією внутрішніх антиукраїнських сил, критичною соціально-економічною ситуацією, партія «Патріот» заявляє про свою готовність розпочати ідейне об’єднання всіх політичних сил та громадських рухів, які сповідують близькі нам цінності та готові до рішучих дій в інтересах Українського Народу та створити справжню українську Правицю.

Ми маємо продовжувати тиск на парламент з метою прийняття у другому читанні Виборчого кодексу, який передбачає введення на виборах у парламент пропорційної системи з відкритими списками.

Водночас викликає небезпеку намагання молодих політиків із реваншистів творити сучасні технологічні партійні проекти-технології. Вони оперують чистими процедурно-регламентними моделями залучення на свій бік молоді.

Такий формально-технологічний підхід з боку молодих політиків-циніків доводить нам всім тільки одне – українська спільнота має бути пильною і не піддаватися на оманливу риторику подібних політичних діячів. Ми маємо розраховувати на себе як в креативі, фаховості, адекватності викликам та загрозам сучасності, так і в питаннях послідовного сучасного партійного будівництва Майданної України.

Ще одне питання, яким патріоти опікуються – це українська мова. Питання мови є визначальним для будь-якого народу, а особливо в часи протистояння глобальному агресору. Можна не мати держави, окремої території, але залишатись нацією. Якщо зникає мова, народ приречений на забуття. Відсутність державницького підходу до мовної проблеми звужує бачення перспектив України загалом. Тому нам потрібно дотиснути парламент щодо прийняття закону про українську мову у другому читанні.

Сьогодні ми стоїмо на точці втримання миру і християнства не тільки в Україні, а й у всьому світі. Так само, як на Майдані Гідності. Всі церкви стояли в ойкуменічному єднанні на сцені Майдану. Так само зараз вкрай необхідне порозуміння та творення єдиної української християнської церкви. Завтра, 15 грудня у Києві відбудеться Собор, на якому прийматеметься рішення про утворення єдиної Православної церкви в Україні. Сьогодні всі ми сподіваємось на те, що правда і справедливість відновляться і воскресне в Україні соборна церква. Цієї правди зараз найбільше бояться московити, які ладні йти на будь-які загострення, аби лише не допустити втрати свого впливу. Наше завдання не допустити та не піддатися на будь-які провокації та розхитування ситуації в Україні навколо утворення української помісної  церкви.

В цей буремний для держави і суспільства час ми не можемо залишатись осторонь тієї біди, яка терзає український народ майже 5 років. Маю на увазі гібридні агресії Кремля проти України — окупацію Криму, окремих районів Донецької і Луганської областей і відкритої агресії регулярних сил путінського режиму в Азовському морі і Керченській протоці.

Майже п’ять років бойових дій, на жаль, не спричинили кардинальних змін у забезпеченні українського війська озброєнням і технікою, не змінили докорінно сутність бойової підготовки та високотехнологічного забезпечення, не змусили керіництво безпекового сектору і збройних сил налагодити безперебійне і якісне матеріально-технічне забезпечення наших захисників.

Водночас прикро, що до цих пір відповідні служби не відповіли на питання про притягнення до відповідальності тих, хто стріляв в беззбройних майданівців, тих, хто винуватий у загибелі сотень українських вояків під Іловайськом, тих, хто не зумів належним чином організувати оборону Дебальцевого…

Слід пам’ятати, що кожна невдача, поразка чи трагедія має прізвище та ім’я. Таке затягування розслідувань рушить віру наших громадян у державну владу, у спроможність держави захистити інтереси  та відстояти гідність пересічного громадянина. А на тлі інформаційно-комунікаційної агресії путінців така бездіяльність влади призводить до породження хвилі народного гніву і потребує системного адекватного реагування з боку нашої політичної сили.

Ми сьогодні маємо чітко усвідомити ці першочергові завдання, які стоять перед партією і кожним із нас в найближчій перспективі та на майбутнє. У своїй повсякденній діяльності ми повинні перейти до нових стандартів, народжених на Майдані:

Від популізму минулих політиків – до патріотизму сучасних державотворців!

Також  З`їздом було прийнято нову Програму Партії.

Прес-служба