ВОЛОДИМИР ВЕРНАДСЬКИЙ – УКРАЇНСЬКИЙ ВЧЕНИЙ, ЯКОГО ПОРІВНЮЮТЬ З НЬЮТОНОМ І ЕЙНШТЕЙНОМ

1 рік ago Інформ центр 0

Народився 12 березня 1863 року, помер 6 січня 1945 року. Український філософ, мислитель, натураліст, засновник цілого ряду природничих наук, автор теорії про ноосферу, вчення про біосферу, а також один з засновників Академії наук України.

Занадто глобальні були відкриття Володимира Вернадський (1863-1945) для всього людства. Крім того, що він є автором понад 700 наукових праць, він також знаменитий як:

  1. Засновник цілої науки біогеохімії,що вивчає хімічний склад живої речовини і геохімічні процеси, які протікають в біосфері Землі, на основі якої Вернадським була відкрита перша в світі біогеохімічна лабораторія.
  2. Основоположник геохімії– науки про хімічний склад Землі і оточуючих нас планет, про об’єктивні закони руху елементів і ізотопів в різних геологічних середовищах і процесах формування ґрунтів, гірських порід і води на Землі.
  3. Автор терміна і нової науки – ядерної геології (радіогеології), відкритої ним у 1935 році,що вивчає закономірності, які відбуваються в природі ядерних перетворень, і їх прояв в геологічних процесах.
  4. Творець цілого філософського напряму космізму– теорії про народження і еволюцію Всесвіту, згідно з якою космос не хаос, а “структурно-організований впорядкований світ”, в якому людина – це не громадянин (раб, підмайстер, робочий) якоїсь країни, а “громадянин світу”.
  5. Найбільший учений ще як мінімум у 12 (!) галузях науки,який здійснив найважливіші відкриття, актуальні донині. А саме: в кристалографії, геології, радіогеології, метеоритиці, палеонтології, ґрунтознавстві, біогеохімії, мінералогії, геохімії, біології, а також філософії і історії.

Детальне вивчення життя і поглядів вченого дає можливість зрозуміти, чому його слід називати великим українцем:

  Вчений є засновником і першим президентом Всеукраїнської Академії наук, заснованої у 1918 році. В рамках розвитку наукового потенціалу України вчений також організовує першу Національну наукову бібліотеку, яка зараз носить його ім’я. У перший книжковий фонд бібліотеки увійшли книги самого академіка, подаровані Вернадським.

  в одному із записів свого щоденника вчений розповідає про наявність більш ніж міцного зв’язку з Україною. Зокрема, Вернадський пише про те, що його мати і батько були вихідцями з Києва.

  ще в дитинстві, під час проживання в Україні, Вернадський знайомиться з побутом українців, їх традиціями і культурою. У юнацтві він вкрай негативно сприймав законодавчі перепони на шляху розвитку української мови, які ставила імперська влада. Наукові джерела свідчать, що молодий Вернадський виявляв великий інтерес до історії України, навіть написав історичну статтю “Угорська Русь з 1848 року”, природознавству віддав перевагу під впливом батька;

  очевидно, що інтерес до України і її культурної спадщини у Вернадського пояснюється не тільки етнографією і милозвучними народними піснями. У щоденникових записах у 1879-1881 роки можна чітко побачити обурення тим, що влада “забороняє мою рідну українську мову і культуру”. Для Вернадського Україна була насправді близькою кровно, рідною землею.

Політична Партія «ПАТРІОТ» у цей день вшановує пам’ять про великого  українського вченого, засновника цілої низки наукових напрямів, організатора науки, та як він себе називав у більш зрілому віці «росіянина, життя якого тісно пов’язано з Україною і визвольним рухом в цій країні».