Програма партії

 

Політична Партія «ПАТРІОТ» є виразником і захисником інтересів Українського народу. Вона об’єднує  патріотів, які прагнуть  жити у вільній, суверенній та  справедливій Україні.

Патріот – це кожен, хто творить добро і мир у своїй країні, хто натхненно і професійно працює на благо громади, хто  гідність, честь, довіру,  партнерство, відповідальність  вважає життєвими принципами та абсолютними цінностями.

ПАТРІОТИЗМ, ПОРЯДНІСТЬ, ПРОФЕСІОНАЛІЗМ – головні засади Політичної партії «Патріот».

Ми хочемо, щоб до влади в Україні прийшли політики нового формату – чесні, професійні патріоти з високим рівнем соціальної та державної відповідальності.

Наша мета – творення середовищ життя, в яких людина буде заможною,  спроможною та захищеною і матиме широкі можливості для самореалізації.

Наш ідеал – органічна єдність європейських цінностей та українських національних і родинних традицій у розвитку держави та суспільства.

Наша перемога – це мир в Україні, та збереження мирних перспектив народів усього світу.

Ми – патріоти мирної цивілізації, провідники сучасного й перспективного українського державництва.

Вся наша діяльність  спрямована на те, щоб кожен громадянин відчував себе вільним та захищеним, мав рівні права і можливості  для самореалізації;  щоб  люди  стали заможними, а держава – модерною і міцною, яку б поважали у світі  як самодостатнього партнера.

Наша основа – це люди, які здатні взяти на себе відповідальність  за свою родину,  громаду і державу.

 

Ціннісні, світоглядні та ідеологічні основи політичної партії «ПАТРІОТ»

 

Ми є частиною української правиці і сповідуємо правоцентристські цінності, такі як:

 • сильна й консолідована держава, але з мінімальним втручанням в економіку;
 • вільний розвиток своєї справи зі створенням сприятливого бізнес-клімату, захисту власності та справедливого судочинства;
 • міцний середній клас як природний союзник держави, її незалежності та правопорядку;
 • християнські філософія та мораль, громадянські права і свободи – як природна складова світобачення та основа для підтримки держави, здатної ці цінності пропагувати.

Головною нагальною потребою українського громадсько-політичного життя є модернізація та активний інноваційний розвиток України.

Політична партія «ПАТРІОТ» є ідеологічно вмотивованою організацією з ціннісною орієнтацією, де моральні цінності та ідеологічні принципи є пріоритетними над політичними, матеріальними чи  особистісними інтересами членів партії.

Ми вважаємо, що:

– людина – найвища і основна цінність соціально-політичного розвитку суспільства;

– влада – це ефективний сервіс та   інструмент для розвитку суспільства в цілому і  кожної конкретної людини;

-політика – це чесний і відкритий процес  в ім’я інтересів суспільства та держави;

– права людини та громадянина є рівними, непорушними та незаперечними;

– держава існує для людей, а люди забезпечують економічний і соціальний розвиток держави;

– народ має право на спротив диктаторським та авторитарним політичним режимам;

– приватна власність має гарантії захисту з боку держави, є основою соціального та економічного розвитку українського суспільства;

– індивідуальні інтереси особи та колективні інтереси суспільства не повинні протиставлятись одне одному, а  повинні  ефективно співіснувати  у форматі взаємопосилення, консенсусу або компромісу;

– питання освіти та охорони здоров’я є не тільки справою кожного громадянина, а є важливими для всього суспільства;

– пріоритетний розвиток науки та високих технологій повинен стати основою економічного розвитку України;

– питання розвитку української культури, української мови та української ідентичності, гармонізація міжнаціональних відносин та розвиток національної ідентичності інших корінних народів України є найважливішими пріоритетами гуманітарного розвитку України;

– сучасна Україна зорієнтована в майбутнє, відчуваючи при цьому свій органічний зв’язок з минулим, з історією, з попередніми формами існування української державності;

– жодна з інтерпретацій українського історичного минулого не повинна вести до розбрату та ментального чи соціального конфлікту;

– збереження й відновлення унікального та самобутнього природного довкілля є беззаперечною умовою виживання українського народу.

 

Партія «ПАТРІОТ» заперечує:

-політичний тоталітаризм та авторитаризм у будь-яких формах;

-фашизм, нацизм, комунізм та інші різновиди ідеологій, які були пов’язані з масовими репресіями та заплямували себе в історії людства;

-релігійну, расову, етнічну, культурну, мовну та будь-яку іншу нетерпимість, шовінізм;

– політичний популізм та маніпуляції суспільною довірою з боку політиків.

 

Пріоритетними ідеологічними цінностями партії «ПАТРІОТ» є:

-свобода;

-справедливість;

-верховенство права;

– солідарність;

-відповідальність;

-розвиток і гармонізація індивідуальних та колективних інтересів;

– толерантність до інших позицій та точок зору.

 

Влада – це не ціль, а  засіб розбудови України та українського  суспільства на принципах і засадах, які обстоює політична партія «Патріот». Це також спосіб змінювати світ на краще, будувати життя на основі правди та справедливості.

Ми вважаємо, що українська держава повинна бути суверенною, економічно та політично незалежною, правовою, модерною, ефективною, суб’єктною, самодостатньою, потужною і відкритою. Вона має будуватись на розподілі законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, опиратися на міцне місцеве самоврядування та мати  дієві механізми протидії  корупції,  безвідповідальності чиновників  і   узурпації влади.

Держава мусить повноцінно виконувати соціальну функцію, викорінюючи  соціальний паразитизм і  забезпечуючи  рівні можливості  та умови для  саморозвитку та  самореалізації  громадян.

Демонополізація та роздержавлення економіки, перехід від адміністрування до  управління розвитком – це процеси, в яких  держава має стати амбітним суб’єктом економічного розвитку і  будівничим інфраструктури.

Ми переконані, що держава має  гарантувати ідеологічний плюралізм, не встановлюючи будь-якої  політичної ідеології в якості панівної чи обов’язкової.

Політична Партія «ПАТРІОТ»  заявляє про готовність взяти на себе відповідальність за розвиток України і стати  ефективним модернізатором українського суспільства, політичної системи та економіки країни.

 

Національна безпека і оборона

 

Партія наголошує на необхідності докорінної зміни та створення ефективної системи забезпечення національної безпеки і оборони держави в умовах військової агресії проти України з боку Російської Федерації, яка порушила територіальну цілісність нашою країни, вчинила анексію Автономної Республіки Крим та  збройну окупацію окремих районів Донецької і Луганської областей.

Військовою присутністю  в Криму і на сході нашої країни з  нарощуванням  військових сил вздовж державного кордону України Російська Федерація втручається у внутрішньополітичні процеси нашої держави, а також сприяє масштабному поширенню на українських територіях сепаратизму, терористичної та диверсійної діяльності.

Партія вважає, що Російська Федерація веде проти України агресивну війну гібридного характеру, метою якої є знищення України як незалежної держави, а тому вбачає своє завдання у мобілізації зусиль українського народу на відсіч агресії, звільнення від російських військ та збройних формувань території України, відшкодування завданих Україні збитків.

В умовах відсутності надійних зовнішніх гарантій безпеки для України, корупції та неефективної системи державного управління, економічної кризи, виснаження фінансових ресурсів та  зниження загального рівня життя громадян  здійснення  справжньої реформи безпекового сектору України є досить складним, але вкрай важливим.

Стратегічними пріоритетами діяльності партії у цій сфері є:

– відновлення територіальної цілісності України в межах визнаного міжнародним правом державного кордону;

– відновлення верховенства права на всій території держави;

– реінтеграція тимчасово окупованих та неконтрольованих територій.

Для реалізації цього необхідна тісна взаємодія України з міжнародними інституціями та союзниками на міжнародній арені.

Створення та розвиток ефективного сектору безпеки і оборони має бути досягнуто шляхом:

 • системного оновлення законодавства з питань національної безпеки і оборони;
 • забезпечення високого фахового рівня керівників державних суб’єктів цього сектору (органів державної влади, утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних та спеціальних органів);
 • належної взаємодії та координації дій між органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, неурядовими організаціями і обʼєднаннями, установами і підприємствами, громадянами і силовими структурами;
 • недопущення виконання окремими органами дублюючих або невластивих їм функцій;
 • сучасного та високоякісного ресурсного забезпечення суб’єктів безпековогосектору.

Партія буде домагатися збільшення видатків розвитку у бюджетах Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних, розвідувальних та  спеціальних органів і служб  відповідно до практики країн ЄС і НАТО,  а також  належного контролю за їх витрачанням.

Визначальним пріоритетом політики національної безпеки партія вважає забезпечення належного рівня обороноздатності держави.

Основними завданнями на цьому напрямі є:

 • реформування Збройних Сил України та інших, утворених відповідно до законів України, військових формувань;
 • оснащення їх сучасним озброєнням, військовою і спеціальною технікою;
 • забезпечення імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що стосуються сфери оборони; досягнення у цій сфері стандартів, необхідних для набуття членства в НАТО;
 • реформування системи мобілізаційної підготовки та мобілізації, посилення підготовки населення і території країни до оборони, удосконалення організації та здійснення територіальної оборони;
 • підвищення престижу військової служби, поліпшення фінансового та житлового забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей;
 • випереджувальний розвиток оборонної промисловості України, оптимізація її виробничих потужностей, поглиблення оборонно-промислового та військово-технічного співробітництва з іншими країнами, насамперед державами – членами ЄС і НАТО;
 • створення і розвиток системи військово-патріотичного виховання, запровадження програм військової підготовки у навчальних закладах системи освіти;
 • законодавче врегулювання діяльності добровольчих військових формувань;
 • забезпечення ефективного громадського контролю сектору безпеки.

Виходячи з того, що політика позаблоковості не створила надійних гарантій безпеки і не забезпечила захист територіальної цілісності України в умовах зовнішньої агресії, партія вважає, що Україна має будувати нову систему міжнародних гарантій національної безпеки.

У середньо-строковій перспективі вона може спиратися на власні можливості, залишаючи за собою право участі у системах колективної безпеки. Зовнішні гарантії безпеки мають забезпечуватися відносинами союзництва – як з окремими державами (шляхом укладення угод про спільну оборону або військову допомогу), так і з міжнародними безпековими організаціями (шляхом участі у механізмах колективної оборони).

Виходячи з довгострокової цілі приєднання до НАТО, Україна має поглиблювати співробітництво з цією організацією та розвивати стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами Америки.

Ключовою умовою створення системи національної безпеки партія вважає кардинальне зниження рівня корупції та реформування системи державного управління.

Основою подальшого розвитку держави має стати переорієнтація системи державного управління на безумовне дотримання принципів верховенства права, рівності кожного громадянина перед законом, чесності та прозорості влади.

Економічну безпеку держави мають забезпечити економічна стабільність та зростання, а також формування можливостей для застосування інструментів впливу на економічні процеси з метою  захисту національних інтересів та добробуту населення у довгостроковому періоді.

Ключову роль на цьому шляху партія відводить:

– розробленню державної програми забезпечення економічної безпеки;

-юридичному захисту у міжнародних інституціях української власності, незаконно привласненої чи знищеної країною-агресором – Російською Федерацією;

– підвищенню стійкості національної економіки до негативних зовнішніх впливів;

– забезпеченню фінансової та енергетичної безпеки.

Основними завданнями політики держави щодо забезпечення інформаційної безпеки на думку партії мають стати:

– захист національного інформаційного простору;

– налагодження органами державної влади цілісної стратегічної комунікативної політики, належної координації дій у сфері захисту власного інформаційного простору;

– пошук балансу між свободою слова та необхідним рівнем контролю в інтересах національної безпеки;

– активна протидія інформаційно-психологічній війні Російської Федерації проти України, розвідувально-підривній діяльності, що здійснюється у форматі спеціальних інформаційних операцій;

– запобігання спробам маніпулювати суспільною свідомістю шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації;

– захист духовних національних цінностей та зміцнення єдності українського суспільства.

Системного підходу має бути досягнуто у забезпеченні кібербезпеки держави.

Особливої уваги потребує забезпечення екологічної та техногенної безпеки, безпеки критичної інфраструктури, створення ефективної державної системи цивільного захисту відповідно до міжнародних стандартів.

Найважливішими чинниками духовно-релігійної складової національної безпеки держави партія вважає:

– внутрішньорелігійну та межконфесійну стабільність;

-створення належних умов задля повного задоволення релігійних потреб, свободи світогляду та віросповідання всіма громадянами України, іноземцями та особами без громадянства;

– розроблення та впровадження комплексної стратегії суспільно-політичного й духовного розвитку держави, зокрема у сфері забезпечення релігійної безпеки України;

– упередження підривної діяльності релігійних організацій проти української державності і духовних цінностей українського народу.

Ключовим інструментом у вирішенні цих завдань та в забезпеченні функціонування сфери національної безпеки і оборони партія вважає ефективну кадрову політику.

Сектору безпеки й оборони вкрай потрібний науково обґрунтований механізм підбору і комплектування усіх ланок управління високоморальними і високопрофесійними, відповідальними і відданими справі фахівцями, патріотами України.

 

Міжнародні відносини

 

Головною ціллю партії «ПАТРІОТ» у зовнішній політиці є якнайшвидше становлення нашої держави як суб’єкта, а не об’єкта міжнародних відносин.

З цією метою партія спрямовуватиме свою діяльність на розробку та  підтримку українських і    закордонних зовнішньополітичних ініціатив, які знаходяться в руслі загальносвітових тенденцій зі сталого розвитку, збереження миру та світового правопорядку.

Партія протидіятиме будь-яким діям та намірам, спрямованим на підрив або руйнацію системи міжнародної безпеки, порушення рівноправності та правосуб’єктності держав, створення загроз світовому миру.

Наша найважливіша мета – повноцінне повернення України до європейської сім’ї народів, що гарантуватиме вільний та цивілізований розвиток нашої держави.

Ми докладатимемо всіх зусиль для сприяння виконанню Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, як принципово важливого етапу в реалізації європейського вибору.

Партія «Патріот» вважає, що для досягнення цілей зовнішньої політики України мають  застосовуватися наступні засоби:

– політичні – з усіма формами традиційної дипломатії, зміцненням обороноздатності та воєнного потенціалу  країни, що впливає на її міжнародний престиж;

-економічні – зі збільшенням та використанням економічного потенціалу держави і розвитком зовнішньої торгівлі, що в сукупності  повинно сприяти впливу України на економіку й політику інших держав;

– ідеологічні чи інформаційно-пропагандистські – з різноманітними формами пропаганди, інформаційної й  культурної політики для формування у світі позитивного зовнішнього іміджу України.

Партія налагоджуватиме і розвиватиме партнерські стосунки з близькими за ідеологією і цілями політичними партіями.

 

              Запобігання та протидія корупції

 

Ми вважаємо, що сучасними предметними проявами корупції в Україні, крім давно відомих, є:

– приниження владою ролі і значення українського суспільства перед іноземними аудиторіями, коли певні думки щодо ключових національних позицій стають спочатку відомими міжнародним громадам через світові ЗМІ, а лише потім українцям;

– парламентсько-політичне шантажування суспільства нібито вимогами міжнародного співтовариства, коли під гаслами вступу до ЄС приймаються закони, вигідні олігархам;

– підміна функцій органів державної влади допоміжними органами та інститутами влади без взяття на себе відповідальності;

–  нехтування професійними кадрами державного рівня з наданням переваги бізнес-менеджменту епохи первинного накопичення капіталу та іноземним спеціалістам;

– тотальна монополізація управлінських функцій, які імітують децентралізацію і ще більше посилюють централізм;

– міждержавна корупція, за якою один чи декілька учасників угоди не виконують взяті на себе зобов’язання, а велика міжнародна спільнота проявляє безвідповідальність, обумовлену глобалізацією залежностей між різними суспільствами, економіками та державами. Зокрема, це – невиконання країнами-гарантами Будапештського меморандуму взятих на себе зобов’язань.

Щоб проблема тотальної боротьби з корупцією стала належною практикою судово-правової системи, потрібно визначити наукові компоненти цього явища, окреслити його стратегічні масштаби і особливості проявів у сучасному житті держави; законодавчо забезпечити умови для безкомпромісної боротьби; започаткувати реальну автономність і незалежність усіх гілок влади.

На повну силу має запрацювати місцеве самоврядування, яке повинно відійти від формату обслуговування центральної влади і зосередитись на вирішенні актуальних проблем територіальних громад як середовищ життя.

Створення повноцінного громадянського суспільства, формування самодостатніх громад, де всі дії відбуватимуться прозоро й зрозуміло – це і є шлях боротьби з усіма проявами корупції в державі та суспільстві України.

Політична партія «Патріот» заявляє про наявність політичної волі на подолання корупції в Україні, вважаючи, що остаточна перемога над цим явищем  можлива, але вона не досягається одноразовими діями на короткому відрізку часу. У масштабах держави перемога над корупційними діяннями має стати результатом системної, передусім законодавчої, роботи, реформи правоохоронних органів та повного перезавантаження суддівської гілки влади. Це – щоденна, напружена, але вкрай необхідна фахова робота правоохоронців, результати якої повертають громадянам віру у справедливість та у позитивні зрушення в державі.

Для подолання корупції необхідні:

 • чесні і доступні вибори;
 • публічні і прозорі дії влади;
 • громадській контроль;
 • високий рівень свідомості суспільства;
 • невідворотність покарання;
 • верховенство права і закону.

 

 

 

 Державне управління

У сфері державного управління партія виступає за злам існуючої системи управління з метою формування ефективного механізму функціонування органів державної влади, становлення професійної, політично нейтральної та авторитетної державної служби, усунення корупційних ризиків в її діяльності.

Сучасне управління потребує публічності, і саме в цьому полягає суспільне замовлення чинній владі. Нам потрібно завершувати епоху первинного накопичення капіталів. Країна має жити за зрозумілими для всіх правилами фінансово-кредитного етикету, і всі кроки розглядати через призму розбудови нових цивілізаційних відносин між державою і громадянами.

 Ми бачимо Україну державою,в якій всі люди житимуть гідно, за одним для всіх законом і з обраною собі на службу на всіх рівнях професійною, патріотичною і чесною владою.

Для цього Партія «ПАТРІОТ» домагатиметься:

– реального відокремлення влади від бізнесу;

-публічності і прозорості діяльності влади;

– встановлення президентської форми правління, за якої Президент є главою держави і уряду, несучи персональну відповідальність за стан справ у країні;

– обмеження депутатської недоторканості з метою унеможливлення зловживань статусом народного депутата;

– прийняття виборчого законодавства з чіткою процедурою відкликання народних депутатів та інших виборних осіб;

– впровадження народної законодавчої ініціативи як права громадян України вносити до Верховної Ради законопроекти;

– скорочення управлінського апарату, побудови професійної, політично нейтральної й авторитетної державної служби;

– перетворення органів державної влади та управління на ефективний сервіс для суспільства з переходом на електронне урядування. Перехід до електронного урядування автоматично переведе функціонування державного апарату на новий рівень взаємодії з суспільством – координаційний, а це дасть поштовх творчому розвитку громад, безпосередній участі громадян у вирішенні нагальних проблем як державного, так і місцевого рівня, та однозначно призведе до згасання такого явища, як корупція.

 

Місцеве самоврядування

Засадничими принципами здійснення місцевого самоврядування партія «ПАТРІОТ» вважає:

 • первинність і визначальність територіальних громад у системі місцевого самоврядування;
 • самостійність територіальних громад у вирішенні питань місцевого значення;
 • територіальну повсюдність місцевого самоврядування;
 • субсидіарність – спрямування владних повноважень на той максимально близький до громадян рівень, на якому вони можуть бути ефективно реалізовані;
 • ресурсну самодостатність територіальних громад, прозорість їх функціонування;
 • підвищення економічної та правової суб’єктності територіальних громад;
 • закріплення за громадами об’єктів комунального майна, джерел надходжень місцевих бюджетів та позначення територіальних меж громад;
 • запровадження обов’язкової щорічної звітності рад перед громадами з питань управління комунальним майном, землею та фінансами.

Ми вважаємо, що майбутнє України за спроможними і потужними громадами, які мають усі можливості стати істинними господарями землі та ресурсів, традиційних і новітніх креативних потенціалів, особливо з позиції четвертої промислової революції.

Громада хутора чи села – це безцінний історико-генетичний код нашої землі, який століттями не давав українському народові щезнути з лиця планети і не повинен бути втраченим в процесі  сучасної децентралізації.

Децентралізація має відбуватися зважено, із збереженням історичних, ментальних, фінансово-економічних, культурно-цивілізаційних, регіональних та інших .суспільно-життєвих особливостей і традицій громад.

            В основі формування об’єднаних громад має лежати добра воля людей та їх готовність творити власне середовище життя. При цьому, з боку держави та суспільства мають вживатися всі заходи для убезпечення від проявів сепаратизму при створенні територіальних громад.

            Держава повинна наблизити всі можливі і перспективні сервіси до громад – незалежно від їх розміру та віддаленості від урбаністичних центрів, а децентралізація має забезпечувати  можливості для творення нашого спільного щасливого майбуття.

Ми переконані, що кожна територіальна громада повинна мати статус юридичної особи та власний Статут, які забезпечують створення повноцінного середовища життя і визначають громаду головною дієвою юридичною особою у партнерських стосунках суспільства з державою.

 

Судова та правоохоронна системи

 

Маємо констатувати, що найбільші в історії сучасної України реформи у сфері правосуддя та правоохоронної системи, започатковані  у 2014 році,  так і не відбулися, хоча, здавалося б, Майдан Гідності дав імпульс, який мав би забезпечити фундаментальність та незворотність перетворень у цій сфері.

Перманентні й не системні зміни більше були спрямовані на те, щоб підпорядкувати правоохоронну систему та правосуддя інтересам правлячої політичної еліти.

У результаті, правоохоронні та судові органи виявились не готовими до роботи у нових соціально-економічних та правових умовах, відповідно у суспільстві істотно знизились їх ефективність та авторитет. Замість гарантування безпеки, прав і свобод громадян, вітчизняна правоохоронна система  та органи правосуддя нерідко поставали, навпаки, як загроза суспільній безпеці та інструмент утиску громадянських прав.

Серед чинників, що негативно впливають на якість функціонування правоохоронних та судових органів, є, перш за все, їх  висока корумпованість, податливість до політичного і адміністративного впливу та  відстоювання у процесі професійної діяльності особистих чи  групових інтересів. Це також нечітка та суперечлива правова політика, безсистемні чисельні реорганізації, неефективна державна кадрова політика, наслідками якої є велика плинність та непрофесійність кадрового складу.

Безсумнівно, такий стан правоохоронної та судової систем вимагає їх оптимізації, яку необхідно розпочати зі зміни принципів функціонування, перебудови структур, усунення залежності від адміністративного та політичного впливу, а також докорінної зміни системи добору кадрів та їх  мотивації  до  професійного зростання.

Від ефективної діяльності правоохоронних органів та незалежної і професійної судової системи в першу чергу залежить стан злочинності, а відповідно – стан захисту фундаментальних прав і свобод, рівень розвитку країни, її  інвестиційна привабливість та міжнародний імідж.

Партія “ПАТРІОТ” вважає, що кожна людина в Україні має право на справедливий суд.

Це право повинно забезпечуватись шляхом:

– удосконалення  законодавства у сфері судочинства та практики його застосування відповідно до міжнародних стандартів;

– створення ефективної системи захисту прав людини і основоположних свобод;

– забезпечення доступного та ефективного правосуддя у розумні строки;

– спрощення судової системи та посилення її інституційної спроможності;

– запровадження виборності місцевих суддів відповідними територіальними громадами;

– скасування довічного обрання суддів;

– усунення Президента та парламенту від процесів формування суддівського корпусу;

–  удосконалення  механізмів добору суддів  та притягнення їх до відповідальності згідно з міжнародними  стандартами;

– удосконалення  системи судового самоврядування;

– забезпечення  гарантії професійної діяльності та незалежності суддів;

– ліквідації Конституційного Суду України як інструменту політичного впливу з передачею його повноважень Верховному Суду України;

– запровадження європейської системи третейського та арбітражного судочинства.

 

Ми наполягаємо на створенні професійної, незалежної, об’єктивної, ефективної, прозорої та орієнтованої на захист прав людини системи правоохоронних органів.

Для цього вважаємо необхідним:

– перетворити правоохоронні органи з каральних в органи захисту прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави від протиправних посягань;

-реформувати  органи  правопорядку на засадах децентралізації та  деполітизації; усунути  дублювання та паралелізм  в роботі правоохоронних органів, виключивши виконання ними невластивих функцій;

– забезпечити прозорий конкурсний добір осіб на посади із впровадженням дієвих механізмів громадського контролю за органами правопорядку;

–  зміцнити  незалежність, самоврядність та неупередженість прокурорів;

-створити незалежний механізм ефективного реагування у кожному випадку подання скарги на порушення прав людини органами правопорядку та притягнення винних до відповідальності;

-законодавчо гарантувати незалежність слідчого і прокурора від усних вказівок керівників відомств при прийнятті рішень у конкретних кримінальних провадженнях;

– забезпечити розвиток діяльності національного превентивного механізму.

– запровадити в якості основного критерія оцінки діяльності правоохоронних органів рівень довіри населення до них.

 

Економіка

 

Наші цілі:

– конкурентна інноваційна цифрова економіка;

– висока якість життя для кожного;

– раціональне використання природних ресурсів.

 

Головними пріоритетами економічного реформування країни партія «Патріот» вважає:

 1. Демонополізацію економіки, подолання корупції.

Саме монополізація економіки та корупція є ключовими факторами, які сьогодні  призводять до знищення малого і середнього бізнесу в Україні, перешкоджаючи становленню середнього класу.

Ми вважаємо, що малий і середній бізнес є основою економічного розвитку України.

Ми  домагатимемося:

– трансформації інституційних засад функціонування економіки для створення цивілізованих нори і правил здійснення економічної діяльності;

– перебудови суспільних відносин для формування клімату довіри у суспільстві

– посилення ефективності та прозорості діяльності Антимонопольного комітету України та інших державних регуляторів у сфері дотримання умов конкуренції і  недопущення встановлення монополій;

– заборони приватизації державних підприємств в умовах дестабілізації фінансово-економічної ситуації;

– здійснення аудиту виконання інвестиційних та соціальних зобов’язань раніше приватизованих підприємств та, у разі їх порушень, застосування відповідних санкцій аж до повернення приватизованого майна у державну і комунальну власність ;

– формування прозорих і чесних відносин між державою і  бізнесом та  реалізації взаємних зобов’язань у захисті один одного та сприянні розвитку кожного;

– прийняття змін до Митного Кодексу України щодо забезпечення прозорості митних процедур та сприятливих умов для бізнесу;  створення єдиної з Європейським Союзом митної бази даних.

Ми також наполягатимемо на  відкритості та публічності інформації про:

а) всі суспільноважливі проекти органів влади та місцевого самоврядування у сфері економіки;

б) витрати бюджетів усіх рівнів з глибоким рівнем їх деталізації;

в) всіх суб’єктів права власності на нерухомість.

 

 1. Розбудову конкурентної інноваційної національної економіки високого ступеню зайнятості.

Для цього Партія здійснить наступні кроки:

впровадження економіки знань, при якій більша частина ВВП буде забезпечена діяльністю з виробництва, обробки, зберігання і розповсюдження інформації і знань;

– стимулювання динамічного розвитку інформаційних технологій, пріоритетна підтримка креативних індустрій;

– створення умов розвитку малого та середнього бізнесу, що дозволять змінити їх вектор з торгівельного на виробничо-торгівельний;

– активізацію ролі держави у створенні можливостей для включення промислових підприємств України у міжнародні виробничі ланцюги та у світову боротьбу за ресурси, інвестиції і  ринки;

– комплексне запровадження інструментів європейської промислової політики, включаючи політику розвитку внутрішнього ринку, конкуренції, торгівлі, інвестицій, зближення стандартів та регуляторних правил, підготовку кадрів;

– розроблення промислової політики, яка враховуватиме особливості і потреби розвитку територій  і  і сприятиме трансформації економіки України в еко-ефективну;

– нарощування високотехнологічного експорту;

– категоричну відмову від залишкового принципу фінансування науки та освіти; законодавче забезпечення умов для створення ефективного національного ринку наукових розробок і досліджень та попиту на їх результати;

– стимулювання розвитку високотехнологічного виробництва з високою часткою інтелектуальної праці та  створення національного інноваційного середовища;

– підвищення соціального статусу вченого через державну підтримку науки, зупинення відтоку з країни інтелектуального потенціалу;

– здійснення модернізації ринків праці зі створенням реальних можливостей для отримання нових знань та працевлаштування;

– запровадження прозорої системи фінансової підтримки роботодавців щодо створення нових робочих місць;

– розроблення національної програми мотивації найманих працівників, реформування системи заробітної плати.

 

 

 1. 3. Раціональне використання природних ресурсів в інтересах нинішнього і прийдешніх поколінь українців.

Ми вважаємо, що всі природні ресурси мають запрацювати на громадянина України.

Ми виступаємо за беззастережне збереження права власності українського народу на землю, надра, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

Для забезпечення цього партія вважає необхідним:

– провести повну інвентаризацію земель, надр, водних та інших природних ресурсів України;

– створити Державні реєстри прав на природні ресурси і забезпечити їх відкритість та прозорість;

– заборонити в Україні торгівлю землею сільськогосподарського призначення;

– збалансувати податки та збори за використання надр і забруднення навколишнього природного середовища;

– здійснити повну інвентаризацію виробництва енергоносіїв усіх типів в Україні;

-забезпечити державу підтримку компаній та домогосподарств щодо ресурсоефективних інновацій;

-стимулювати використання альтернативних джерел енергопостачання через запровадження «зелених» тарифів для підприємств, які частину свого прибутку спрямовують на екологічні програми.

 

 1. Інноваційний розвиток аграрного сектору.

Ми за екологічне землекористування, унеможливлення зниження родючості землі, забезпечення збалансованого розвитку сільськогосподарського виробництва і сільських громад, припинення депопуляції сільського населення.

Для цього слід здійснити :

– створення умов для залучення інноваційних технологій виробництва сільськогосподарської продукції;

– забезпечення  продовольчої безпеки і продовольчої незалежності країни шляхом повернення сільськогосподарських підприємств до виробництва трудомістких видів сільськогосподарської продукції та підтримки виробництва імпортозаміщуючого продовольства у малих і середніх господарствах;

– зменшення концентрації агропромислового виробництва і ринкової влади  в корпоративних структурах,  сприяння розвитку фермерських господарств та підтримку формування системи пільгового довгострокового їх кредитування;

– підтримку розвитку комерційного органічного та екологічного малотоварного виробництва сільськогосподарської та продовольчої продукції у сільській місцевості;

– стимулювання кооперативного руху на селі;

– створення мережі інноваційно-виробничих та функціонально-спеціалізованих аграрних кластерів у громадах;

– відновлення балансу між нарощенням аграрного виробництва та розвитком села;

– сприяння здешевленню сільгосптехніки шляхом організації її виробництва спільно з іноземними машинобудівними компаніями;

– ощадливе використання ресурсного потенціалу сільського господарства, насамперед,  сільськогосподарських угідь та водних ресурсів.

 

 1. Створення справедливої і стабільної системи оподаткування, яка стимулює до праці і виробничої діяльності, гарантуючи якісні державні послуги та справедливий розподіл доходів і багатства.

Для цього Партія вважає необхідними такі заходи, як:

– відновлення балансу інтересів держави та платників податків;

– легалізація доходів громадян та капіталів за рахунок застосування економічних стимулів та електронних сервісів;

– створення дієвого механізму діалогу між владою і  бізнесом в питаннях податкової, митної та бюджетної політики;

– запровадження податкового компромісу та підвищення мотивації бізнесу для інвестування прибутків у розвиток, перш за все, шляхом зниження ставок на прибуток, інвестований у основні (капітальні) активи;

– зниження податків на працю для активізації залучення інвестицій у створення робочих місць;

– скасування податку на додану вартість;

– забезпечення скорочення кількості та обсягів податкової звітності, розширення можливостей дистанційного податкового звітування та сплати податків;

– впровадження системи електронного оподаткування.

 

Громадянське суспільство

 

Дотримання прав людини, децентралізація влади, адміністративно-територіальна реформа, удосконалення системи місцевого самоврядування неможливі без широкої участі громадян у формуванні та реалізації державної політики, їхнього залучення до процесів ухвалення рішень.   Партія «ПАТРІОТ» здійснюватиме підтримку розвитку громадянського суспільства у наступних формах та напрямках:

-пошук форм та способів самоорганізації громадян із забезпеченням гарантій їхньої діяльності, дотримання ефективних взаємовідносин з органами місцевого самоврядування, делегуванням цим органам окремих повноважень відповідного органу місцевого самоврядування з наданням фінансів та майна;

– запровадження практики розміщення на конкурсній основі серед громадських організацій державних замовлень щодо надання соціальних послуг;

– розвиток меценатства та благодійництва шляхом створення для цих напрямів сприятливих фіскальних умов з боку держави із забезпеченням належної інформаційної підтримки;

– пропагування та розвиток волонтерства, громадської активності через прийняття відповідних законів, розробку та запровадження державних, місцевих або галузевих програм підтримки та розвитку волонтерської діяльності в усіх сферах;

– створення прозорої системи проведення конкурсів проектів громадських організацій, які б підтримувалися державою.

 

Соціальна допомога

 

Основними пріоритетами в соціальній політиці  для Партії «ПАТРІОТ» є:

– збалансована система соціальних допомог як передумова забезпечення соціальної справедливості та політичної стабільності в суспільстві;

– реабілітація і працевлаштування учасників АТО;

– соціальна адаптація біженців з окупованих територій України;

– виконання державою всіх конституційних соціальних гарантій та зобов’язань перед соціально уразливими групами;

– забезпечення гідної купівельної спроможності українців та достойного рівня їх життя;

– розроблення державної програми подолання бідності, особливо дитячої, через систему пільг в оподаткуванні сім’ям з дітьми, забезпечення  монетизації державної соціальної допомоги, підвищення розміру виплат державної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також на догляд за інвалідами з дитинства та дітьми-інвалідами;

– розроблення програми підтримки соціальних новацій для збереження повноцінної соціальної та фізичної активності пенсіонерів, підвищення рівня їх життя та отримання справедливої пенсії;

– перегляд «споживчого кошика» на основі принципів його формування у країнах ЄС та оцінки витрат грошей реального середньостатистичного споживача-українця, розрахунок мінімальної заробітної плати залежно від оновленого «споживчого кошика» та її індексація в залежності від інфляції національної валюти.

 

Освіта та наука

 

 Партія «ПАТРІОТ» вважає, що освіта та наукаце два найголовніші пріоритети, які  забезпечують конкурентоздатність країни у сучасному світі.

Партія «ПАТРІОТ» володіє робочими програмами, які базуються на передових технологіях, серед яких – енергетична технологія холодного ядерного синтезу.

У цій сфері ми виступаємо за:

– забезпечення рівного права на здобуття всіх рівнів освіти та її доступність для всіх громадян України;

– нову якість школи, яка  має  стати осередком світлого дитинства й середовищем вирощування талантів, фундаментом формування світогляду й життєвого стилю людини, основою розвитку державної мови;

– забезпечення гідної оплати праці вчителів та сучасного оснащення освітнього процесу;

– першочерговість розвитку фундаментальних наук;

– розвиток прикладної науки та втілення українських розробок у серійне виробництво;

– запобігання відтоку науково-інтелектуального капіталу з України  та створення умов для його повернення в державу;

– інвестиції в людський капітал як джерело економічного зростання;

– забезпечення входження України як повноправного суб’єкта до європейського та світового освітнього простору.

 

Молодіжна політика Партії.

Головною метою молодіжної політики Партії є створення умов для всебічного і гармонійного розвитку молоді України та її активної участі у формуванні нової методології та інструментарію реформування країни.

Ми виступаємо за перетворення української молодої людини у свідомого й активного громадянина, здатного  через легальні правові механізми захищати свої інтереси й реалізовувати власну волю  до щасливого життя.

Україні потрібні  молоді  політики, економісти, соціологи з нестандартним світоглядом та мисленням, які  зможуть відшукати для України власний шлях прогресу на засадах  інноваційного розвитку.

Партія вважає необхідним:

– викорінювати усі деградаційні програми та прояви, особливо в інформаційній, ідейно-світоглядній та психологічній сферах, які можуть негативно впливати на формування світогляду молоді;

– пропагувати героїку, силу та розум в усіх формах, включно з героїзмом думки, позиції, подвижницької діяльності, формуючи героїчний психотип як громадський ідеал молодого громадянина України;

– поширювати високопатріотичні погляди в молодіжному середовищі, заохочуючи молодь до активної участі в зміні своєї держави на краще;

– сприяти створенню умов, котрі дадуть українській молоді необмежені можливості в реалізації свого творчого, інтелектуального, підприємницького потенціалу, що стримає її відтік за межі  України;

– збільшувати фінансування на підготовку молодих наукових кадрів, на оновлення матеріально-технічної бази наукових установ та вищих навчальних закладів, на надання грантів молодим українським вченим і викладачам; надавати допомогу молодим вченим в отриманні міжнародних грантів на проведення досліджень;

– законодавчо забезпечити вільний розвиток малого та середнього бізнесу як середовища, найбільш сприятливого для самореалізації української молоді;

– забезпечити працевлаштування молодих спеціалістів шляхом внесення відповідних правових принципів до законодавчих актів про пільгове кредитування/оподаткування бізнесу;

– стимулювати будівництво житла для молоді на пільгових умовах.

 

Культура

 

Головними пріоритетами у сфері культури для Партії патріот є:

 • визнання на державному і суспільному рівнях української національної культури як найважливішого чинника розбудови Української держави і головної сфери національної безпеки;
 • поширення національних культурних цінностей в культурному просторі, репрезентація високих культурно-мистецьких явищ України на світовому рівні;
 • відновлення історичної пам’яті;
 • зміцнення національної ідентичності шляхом розвитку державної української мови, кіно, української книги, театру, образотворчого та народного мистецтва, музики, пісні, національно-культурних індустрій;
 • сприяння виробленню та реалізації державної інформаційної політики, зорієнтованої на дієвий захист національного інформаційного простору.

 

Охорона здоров’я

 

Ми вважаємо, що здоров’я нації має бути пріоритетом державництва в Україні.

У сфері охорони здоров’я ми відстоюємо:

 • прищеплення здорового способу життя з народження;
 • відродження фізичної культури і спорту, особливо серед молоді і дітей;
 • ефективне й доступне медичне обслуговування з поступовим запровадження страхової медицини;
 • забезпечення санітарно-епідеміологічного та екологічного благополуччя в країні.

 

Заключні положення

 

Відчуваючи власну відповідальність перед українським минулим та прийдешнім, перед сучасниками, поколіннями предків та нащадків, політична партія «ПАТРІОТ» заявляє про наявність політичної волі на здійснення  реальних позитивних перетворень та повного перезавантаження України в усіх сферах.

Ми спрямуємо всі сили та інтелектуальні ресурси на побудову нової України – країни, яка стане достойним членом світової спільноти та першопрохідцем інноваційних напрямків розвитку. Цю величну місію ми вважаємо гідним орієнтиром для народу та нації, які вистояли у багатовіковій боротьбі  за свою незалежність, гідність та свободу.

Ми впевнені в успішності наших планів, бо нас  надихають любов до України, патріотизм, порядність і професіоналізм!