Культура

 

Де є люди, там є гідність, честь і пам’ять.

Ми ставимо перед собою завдання свідомого утримання громадян на рівні ідеалів і цінностей Майдану Гідності та модернізованої національної безпеки України. Для цього ми повинні привертати публічну увагу громад і суспільства до культурно-етнічних, культурно-територіальних, інформаційно-культурних вимірів життя.

Кожна територія нашої країни – це неповторна в історичному вимірі місцевість, тому інформаційно-культурний простір України варто розглядати, як сукупність територіальних полів  з особливостями культурно-історичного розвитку та ментальності, поєднання яких сприятиме зростанню патріотизму та створенню потужних і креативних сценаріїв вільного розвитку громад.

Сьогодні інформаційно-культурний простір України став ареною розвитку інноваційних економіко-технологічних укладів нової ери творення життя громадян і громад, у тому числі шляхом створення нових сервісів та розвитку конкуренції на рівні самореалізації особистостей. Це означає, що до звичайних економіко-виробничих та соціально-політичних взаємин додався потужний пласт культурно-ментальних можливостей громад, які будуть розвиватися пришвидшеними темпами за умов проведення повноцінної децентралізації.

Толерантний інформаційно-культурний простір України є важливим виміром існування України у сучасному глобальному світі. Він вимагає від суспільства уваги та підтримки всіх напрямів творчості, прикладних проявів інноваційного творення, розвитку цифрової цивілізації.

Сьогодні надважливо розвивати культурні та історико-географічні цінності не тільки у високо розвинутих містах, а й у найменших населених пунктах! Варто взяти за відправну точку тезу: де є людина, там є гідність, честь і пам’ять – як історична, так і сьогоднішня.