Економіка

Україна має стати економічним центром Європи!

Маючи практично невичерпний (або відновлюваний) потенціал, як ресурсний та промисловий, так  і культурний, Україна не змогла поки знайти свій шлях до євроінтеграції… За 26 років незалежності ми маємо тільки занепад економіки, виснаження ресурсів та стабільну тенденцію до соціально-культурного зубожіння. Влада самостійно не справляється з тими обов’язками та відповідальністю, які взяла на себе перед народом України.

Тому зараз дуже важливо винайти шляхи та механізми , які б дали змогу Україні та Українцям, без огляду на слабкі дії чи бездіяльність влади, самостійно заявити про Україну як про економічний та культурологічний центр,Серце Європи!

Враховуючи якість вітчизняних товарів та привабливе логістичне розташування України, вітчизняний виробник може скласти суттєву конкуренцію більшості виробників, товари та послуги котрих насичують європейські ринки. Найважливіше зараз донести інформацію про можливості України до європейського споживача та забезпечити прямі контакти між українським виробником та європейським ринком.

 

Культура як креативна індустрія

«Ось піднімемо економіку – візьмемось за культуру»- приблизно так розмірковували майже всі очільники уряду за роки незалежності України.

А тим часом поза увагою залишалось динамічне прямування прогресивного світу до нового виміру – креативної економіки, народженої в певній мірі вченням про ноосферу, основоположником якого став наш видатний українець  – Володимир Вернадський. Вчений передбачав, що поєднання економічних знань з потоковою динамичною всеохоплюючою інформацією дасть принципово новий та абсолютно відмінний від усіх попередніх фактор виробництва і, відповідно, нову якість людству.

І дійсно сьогодні ми бачимо, що економіка провідних країн світу формується творчо-креативними  індустріями, які створюються за рахунок надшвидкого розвитку інформаційних технологій, інноваційних підходів до всіх без винятку сфер соціально-економічного та політичного життя у поєднанні з творчими аспектами культурних трендів сучасності.

Ми маємо зрозуміти, що нині до когорти творчих людей належать не тільки живописці, скульптори, письменники та артисти, а й підприємці, промисловці, управлінці – тобто представники професій реального сектору економіки, де сьогодні креативність і творчий підхід займають чільне місце.

Світова економіка у своїй масі стала орієнтуватися на творчі підходи та креативність мислення і вирішення проблем, тому креативна індустрія стала ключовим чинником економічного зростання країн та основою поліпшення добробуту людей.

В Україні ж економіка переживає не кращі часи. Причиною глибокої кризи, яка пожирає нині Україну,  наші можновладці називають путінську агресію на Донбасі, пояснюючи саме нею неможливість проведення реформ, підвищення розвитку економіки та покращення стандартів життя.

Насправді причина у іншому – в «одвічному конфлікті матеріального і духовного в людині» – за Вернадським, і наразі  матеріально-меркантильне в думках і діях наших можновладців перемагає

Культуру як креативну індустрію найкраще  та багатовимірно було б розвивати на рівні окремого населеного пункту, середовища життя, де поєднання культурного розвитку та економічної складової  сприяло би формуванню еліти в найширшому розумінні цього слова і розвитку цілого регіону. Наприклад, культурний розвиток призводить до буму концертів, театральних гастролей, книжкових виставок тощо, за рахунок чого заповнюється місцевий бюджет. Розвиваються сервіси – дизайнерські, рекламні, музичні, на які з’являється попит у представників бізнесу.

І це – лише один аспект розвитку культури як креативної індустрії, а їх може бути безліч і в будь-якій галузі, будь то освіта чи машинобудування.

У провідних країнах світу динамічний розвиток галузей, які базуються на знаннях, демонструє перспективність саме такого підходу до успіху, тому Україна також має  рухатися  у напрямку розвитку креативної індустрії.